Flu

 
Cymraeg 250English 250
 
 

Curwch Ffliw cyn iddo guro chi

65 neu'n hŷn, yn feichiog neu ddioddef o gyflwr meddygol hirdymor?

Cysylltwch â'ch Meddyg Teulu heddiw i dderbyn brechiad rhag y ffliw am ddim

Mae o'n cymryd munud, yn para blwyddyn ac fe all acub eich bywyd

Beat Flu before it beats you

65 or over, pregnant or have a long term medical condition?

Call your GP today to find out about your free flu jab

It takes a minute, lasts a year and could save your life

 
Red and Blue Bugs 300

Follow us on social media

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

English

TwitterFacebook

Cymraeg

Twitter